přejít na obsah

Psí poslání aneb s tlapkou v ruce to jde lépe 

 

Projekt „Psí poslání aneb s tlapkou v ruce to jde lépe“ se snažil seznámit děti v mateřské škole se skutečností, že některé děti nemohou běhat jako ony, že některé děti nevidí stejně jako ony nebo nevidí vůbec. Děti byly uvedeny do problematiky vrstevníků s postižením a neotřelou formou realizovaných aktivit si vyzkoušely a zažily jaké to opravdu je. Snažili jsme se po celý rok u dětí posilovat sociální kompetence, povědomí o potřebě pomoci, spolupráce a sdílení. V prvním pololetí školního roku jsme se zaměřili na podporu seniorů a dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. S rodiči dětí z naší mateřské školy jsme se zapojili do charitativních projektů Krabice od bot a Balíček pro radost. Uspořádali jsme veřejnou sbírku materiální pomoci pro Psí útulek v Třebovicích a pro Útulek opuštěných koček v Bohumíně. Dále jsme se již věnovali aktivitám směřujícím k poznávání našich smyslů a především k tomu, aby si děti uvědomovaly skutečnost, že ne všechny děti si mohou hrát, běhat, zpívat a dívat se na svět tak jako ony. Hlavním cílem bylo, aby se děti učily chovat citlivě a ohleduplně ke slabším a hendikepovaným, vnímaly potřeby druhých a posilovaly si citovou vazbu k rodině a druhým lidem.

Děti si při aktivitách vyzkoušely například malování a orientaci v prostoru bez zraku, zkoušely kreslit bez rukou, pracovaly se sluchovým a čichovým pexesem, věnovaly se metodě dobrého startu, ergoterapii a muzikoterapii. Tyto aktivity jsem podpořily v rámci projektových dnů a cílených workshopů se zapojením rodičů. V mateřské škole jsme také přivítali trenéry asistenčních a signalizačních psů a děti měly možnost vyzkoušet si canisterapii a seznámily se s úlohou asistenčních a vodících psů. V březnu nás až z Bruntálu přijela navštívit se svými rodiči dvanáctiletá Nikolka, která je od narození upoutána na invalidní vozík. Setkání se uskutečnilo v bezbariérové třídě naší mateřské školy a Nikolka nám na něm představila svého asistenčního psa Fredyho a seznámila nás s tím, jak jí denně pomáhá a jak spolu pracují. Nikolka také dětem ukázala, že i na invalidním vozíku se může věnovat koníčkům, zálibám a sportu. Toto setkání nás inspirovalo k uspořádání veřejné finanční sbírky na podporu organizace Helppes, která se zaměřuje právě na výcvik těchto asistenčních psů, včetně Fredyho.

Při uskutečňování všech aktivit jsme si uvědomili, že náš projekt nemůžeme ukončit a rozhodli jsme se v aktivitách a akcích, týkajících se pomoci dětem se speciálními potřebami pokračovat.

 

V případě, že video nepůjde přehrát, stačí jej stáhnout a poté pustit v počítači.