přejít na obsah

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA

Ostrčilova 10/2557, Ostrava 702 00

Foto školní budovy

AKTUALITY školy

PREZENTACE školy

Foto prezentace školy

DISTANČNÍ VÝUKA PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI MŠ

 

 

 


 

Mateřská škola se vyznačuje zaměřením na angličtinu, kdy si děti nenásilnou formou osvojí její základy a na konci povinné předškolní docházky již zvládnou tvořit jednoduché věty.

Dále je tady velký benefit v podobě spojené MŠ a ZŠ kdy děti při přechodu do základní školy již znají prostředí a necítí se ztraceny ve "velké" škole.

Rovněž organizujeme zimní a letní školku v přírodě, lyžařský a před plavecký kurz a spoustu dalších výletů a akcí.

AKCE školy

KALENDÁŘ AKCÍ