přejít na obsah

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA

Ostrčilova 10/2557, Ostrava 702 00

Foto školní budovy

AKTUALITY školky

PREZENTACE mateřské školy

Jak to u nás vypadá?

JAK TO U NÁS CHODÍ

Naše mateřská škola je součástí ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 10, p.o. a má kapacitu 136 dětí v šesti třídách. Mateřská škola má bilingvní sekci, kterou tvoří čtyři třídy, ve dvou třídách je realizována běžná výuka v českém jazyce. Ve třídách s bilingvním vzděláváním si děti nenásilnou formou osvojí základy anglického jazyka aplikací metody Jolly Phonics. Pro děti s odlišným mateřským jazykem a děti z bilingvních rodin máme připravený program zaměřený na rozvoj a výuku českého jazyka. Pro přípravu k nástupu k základnímu vzdělávání jsou děti vedeny po celou dobu docházky aktivitami rozvíjejícími všechny sledované oblasti všestranného rozvoje dítěte. Je kladen velký důraz na kognitivní a socializační rozvoj dětí. Aplikujeme Metodu dobrého startu, logopedickou prevenci a individualizaci ve výuce. Bilingvní výuku zajišťují pedagogové na třídě a rodilí mluvčí, kteří do výuky pravidelně docházejí.

V naší mateřské škole se řídíme mottem "Každé dítě je jiné, ale všechny děti jsou naše". Respektujeme přání a potřeby dětí a snažíme se jim vytvořit maximálně bezpečné a podnětné, připravené prostředí tak, aby pro ně pobyt v mateřské škole byl příjemný. Náš Školní vzdělávací program nese název Pojeď s námi kolem světa aneb cesta za poznáním je cestou do světa. Během školního roku společně s dětmi procestujeme celý svět, navštívíme šest kontinentů a společně si budeme hrát, bádat, tvořit a získávat nové poznatky a zkušenosti. 

Naše cíle:

  • V denním programu zajistit vyváženost spontánních a řízených činností, vycházet z prožitkového učení, v maximální možné míře zařazovat prožitkové učení a experimentování.
  • Při vzdělávání respektovat a podporovat individualitu každého dítěte.
  • Vytvořit dítěti prostor pro rozvíjení, objevování a poznávání sebe sama v bezpečném přijímajícím prostředí.
  • V optimální míře kombinovat skupinové a individuální činnosti s frontálním přístupem.
  • Vzdělávací nabídku přizpůsobovat konkrétní skupině dětí a tématu, který je co nejvíce spjat s aktuálním děním.
  • Formovat u dětí vztah k pohybovým aktivitám a zdravému životnímu stylu.

Třídy v naší mateřské škole jsou barevně rozlišeny a symbolizují šest světadílů na Zemi. Názvy třídy dostaly podle typického zástupce z řad živočichů, tedy Klokánci, Vlčata, Slůňata, Méďové, Lvíčata a Tučňáčci. Třídy jsou moderně vybaveny edukativními pomůckami, hračkami, dvě třídy disponují infrasaunami, součástí jsou centra aktivit, badatelsky orientované koutky, interaktivní tabule a další pomůcky pro efektivní výuku anglického jazyka, environmentální učebna se zoo koutkem s chovem živých zvířat, keramická dílna a prostor pro pohybové aktivity. Nedílnou součástí je také školní zahrada, která navazuje na rozsáhlé multifunkční sportoviště a školní hřiště.

Pro děti naši pedagogové nabízejí v odpoledních hodinách širokou nabídku zájmových kroužků, které realizují ve spolupráci se SVČ Ostrava - Zábřeh, případně je v mateřské škole realizují externí organizace.

Velkým benefitem je propojení MŠ a ZŠ kdy děti při přechodu do základní školy již znají prostředí a necítí se ztraceny ve "velké" škole. Rovněž organizujeme mnoho tradičních akcí po celý školní rok, na kterých úzce spolupracujeme společně s rodiči, pořádáme workshopy a kreativní dílny, organizujeme zimní a letní školku v přírodě, lyžařský a před plavecký kurz a spoustu dalších výletů a akcí.

 

AKCE školky

KALENDÁŘ AKCÍ