přejít na obsah

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA

Ostrčilova 10/2557, Ostrava 702 00

Foto školní budovy

Velice si vážíme vašeho zájmu o předškolní vzdělávání v naší mateřské škole a níže uvádíme bližší informace o bilingvní výuce, nabídce výchovně vzdělávacích činností a organizačního zajištění chodu naší MŠ.

Od roku 2005 se díky povolení Ministerstva školství staly nedílnou součástí školy a mateřské školy dvojjazyčné třídy. Prostřednictvím českého i anglického jazyka jsou děti všestranně vzdělávány. Snažíme se vytvářet podnětné prostředí pro komplexní rozvoj dětí. 

Naše mateřská škola je součástí ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 10, p.o. a má kapacitu 136 dětí v šesti třídách. Mateřská škola má bilingvní sekci, kterou tvoří čtyři třídy, ve dvou třídách je realizována běžná výuka v českém jazyce. Ve třídách s bilingvním vzděláváním si děti nenásilnou formou osvojí základy anglického jazyka aplikací metody Jolly Phonics. Pro přípravu k nástupu k základnímu vzdělávání jsou děti vedeny po celou dobu docházky aktivitami rozvíjejícími všechny sledované oblasti všestranného rozvoje dítěte. Je kladen velký důraz na kognitivní a socializační rozvoj dětí. Aplikujeme Metodu dobrého startu, logopedickou prevenci a individualizaci ve výuce. Bilingvní výuku zajišťují pedagogové na třídě a rodilí mluvčí, kteří do výuky pravidelně docházejí.

Třídy jsou moderně vybaveny edukativními pomůckami, hračkami, dvě třídy disponují infrasaunami, součástí jsou centra aktivit, badatelsky orientované koutky, interaktivní tabule a další pomůcky pro efektivní výuku anglického jazyka, na třídách koutky s chovem živých zvířat, keramická dílna a prostor pro zájmové aktivity. Nedílnou součástí je také školní zahrada, která navazuje na rozsáhlé multifunkční sportoviště a školní hřiště. Dvě třídy nově disponují patrovým dřevěným pódiem pro hru a relaxaci dětí.

Pro děti naši pedagogové nabízejí v odpoledních hodinách širokou nabídku zájmových kroužků ve spolupráci se Střediskem volného času Ostrava - Zábřeh, ZUŠ Eduarda Marhuly a sportovním klubem Rozjeď se!

Velkým benefitem je propojení MŠ a ZŠ kdy děti na mnohých projektech a akcích kooperují se staršími žáky. Rovněž organizujeme mnoho tradičních akcí po celý školní rok, na kterých úzce spolupracujeme společně s rodiči, pořádáme workshopy a kreativní dílny, organizujeme zimní a letní školku v přírodě, lyžařský a před plavecký kurz a spoustu dalších výletů a akcí.

Rodiče naši mateřskou školu podporují prostřednictvím finančních darů, bez kterých by bilingvní výuka nemohla být kvalitně uskutečněna. Výše finančního daru je 11000,- za školní rok. Výuka bilingvních tříd je také každoročně finančně podporována statutárním městem Ostrava.

 • Časový harmonogram v MŠ:

  • 6:00 - 8:15 scházení dětí na třídě, volná hra
  • 8:15 - 8:45 ranní kruh, přivítání, úvod do tématu, motivace
  • 8:45 - 9:00 dopolední svačina, osobní hygiéna
  • 9:00 - 10:15 řízená činnost, výuka v centrech, reflektivní kruh
  • 10:15 - 11:30 venkovní aktivity, pobyt venku
  • 11:45 - 12:15 oběd, osobní hygiéna
  • 12:15 - 12:30 vyzvedávání dětí, ketré opouští MŠ po obědě
  • 12:30 - 14:00 odpolední relaxace a odpočinek
  • 14:00 - 14:30 osobní hygiéna, odpolední svačina
  • 14:30 - 16:30 vyzvedávání dětí během odpoledního bloku, volná hra, řízená činnost, pobyt na školní zahradě

  Děti budou do školky potřebovat:

  • vhodné převlečení pro pobyt ve školce
  • přezůvky s pevnou patou
  • vhodné převlečení a obuv na venkovní pobyt s ohledem na aktuální podmínky počasí
  • kelímek a zubní kartáček pro osobní hygiénu
  • děvčátka hřeben či kartáč na vlasy
  • pyžamo na odpolední odpočinek

 Organizace zajištění chodu MŠ

 • Provoz mateřské školy je celodenní od 6:00 do 16:30 hodin.
 • Provoz ve třídě „ Tučňáčci“ je od 6:30 do 16:00 hodin
 • Provoz ve třídě „ Lvíčats“ je od 6:30 do 16:00 hodin
 • Do budovy se rodiče dostanou po použití audiovizuálního zabezpečovacího zařízení u vchodu do budovy. 
 • Po obědě si mohou děti rodiče vyzvednout od 12:00 do 12:30 hodin. Po domluvě kdykoli.
 • Rodiče jsou povinni předat osobně dítě učitelce na třídě a to nejpozději do 8:15 hodin
 • Pozdější příchod dítěte do mateřské školy je možný po domluvě s učitelkou
 • Pro vyzvedávání dětí jinou osobou než zákonným zástupcem je sepsáno tzv. Pověření o přebírání dítěte druhou osobou

Stravování dětí zajišťuje jídelna základní školy. Jídlo je do mateřské školy dováženo dvakrát denně. Strava je plnohodnotná a vyvážená. Denně je dětem předkládáno ovoce a zelenina. K přípravě jídel jsou používány zdravé a odlehčené složky. Na základě lékařské zprávy je pro děti zajištěna bezlepková dieta. Maximálně je také dodržován pitný režim. Děti mají k dispozici pramenitou vodu, vodu s bylinkami nebo ovoce a denně je dětem vařen čaj. Děti tak mají možnost kdykoliv se během dne napít.  V letních měsících je zajištěn pitný režim i při pobytu venku. Děti jsou vedeny k samostatnosti a sebeobsluze již od tří let.

 ŠKOLNÉ - 550,-/měsíc (školné neplatí děti předškolních tříd, číslo účtu a variabilní symbol pro bezhotovostní platbu obdržíte v kaceláři MŠ, případně na třídě)

STRAVNÉ - doporučená výše pro celodenní stravování je 1300.- /měsíc. První platbu stravného pro nové strávníky je nutno provést osobně ve školní jídelně. Pro následné bezhotovostní platby je generován variabilní symbol.

 

 

 

 

IMG_20230904_071059   IMG_20230904_071059 / JPG 192 kB
IMG_20230904_070925   IMG_20230904_070925 / JPG 184 kB
IMG_20230904_070835   IMG_20230904_070835 / JPG 149 kB
IMG_20230904_070745   IMG_20230904_070745 / JPG 165 kB
IMG_20230904_070305   IMG_20230904_070305 / JPG 152 kB
IMG_20230904_070130   IMG_20230904_070130 / JPG 164 kB
IMG_20230904_070122   IMG_20230904_070122 / JPG 170 kB
IMG_20230904_065822   IMG_20230904_065822 / JPG 159 kB
IMG_20230904_065740   IMG_20230904_065740 / JPG 168 kB
IMG_20230904_065646   IMG_20230904_065646 / JPG 176 kB
IMG_20230904_064342   IMG_20230904_064342 / JPG 224 kB
IMG_20230904_064325   IMG_20230904_064325 / JPG 222 kB
IMG_20230901_081959   IMG_20230901_081959 / JPG 154 kB
IMG_20230901_081145   IMG_20230901_081145 / JPG 204 kB
IMG_20230901_080759_1   IMG_20230901_080759_1 / JPG 140 kB
IMG_20230901_080613_1   IMG_20230901_080613_1 / JPG 197 kB
IMG_20230901_080547   IMG_20230901_080547 / JPG 144 kB
IMG_20230901_080327_1   IMG_20230901_080327_1 / JPG 147 kB
IMG_20230901_080249   IMG_20230901_080249 / JPG 162 kB