přejít na obsah

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA

Ostrčilova 10/2557, Ostrava 702 00

Foto školní budovy

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Název

Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

 1. Důvod a způsob založení

Zřizovatel školy: Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava


Školský zákon

 1. Organizační struktura

Organizační složky

Organizační struktura 

 1. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

oficiální

Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10

Ostrčilova 10/2557

702 00 Ostrava

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

oficiální

Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10

Ostrčilova 10/2557

702 00 Ostrava

 

4.3 Úřední hodiny

V měsících leden - červen a září - prosinec.


4.4 Kontakty

Základní škola - vedení

Pedagogický sbor

Mateřská škola

Školní družina

Školní jídelna

4.5 Adresa internetové stránky

oficiální: http://www.zsostrcilova.cz

4.6 Adresa e-podatelny

ID datové schránky: 8ramf9k

4.7 Další elektronické adresy

oficiální: skola@zs-ostrcil.cz

 

 1. Případné platby lze poukázat

Hlavní účet

1649299339/0800

         Stravné – variabilní symbol přiděluje vedoucí školní jídelny.

         Školní družina – variabilní symbol přiděluje vedoucí školní družiny.

         Mateřskou škola – variabilní symbol je rodné číslo dítěte.

 

Účet cizích prostředků

7034-1649299339/0800

         Školy v přírodě

         Lyžařské kurzy,

         Ozdravné kurzy

         Výlety do zahraničí, apod.

– variabilní symbol přiděluje třídní učitel

 

Účet fondů

20036-1649299339/0800

         Finanční dary škole – variabilní symbol je uveden na darovací smlouvě

 

 1. IČO

61989037

 

 1. DIČ

CZ61989037

 

 1. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Školní vzdělávací program – základní škola

Školní vzdělávací program – školní družina

Školní vzdělávací program – mateřská škola

 

8.2 Rozpočet

Rozpočet školy

 

 1. Žádosti o informace

Informace lze žádat v kanceláři školy v úředních hodinách:

Pondělí – čtvrtek        7:20 - 8:00      9:40 – 10:00

Pátek                          7:20 – 8:00

 

 1. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy v úředních hodinách.

 

 1. Opravné prostředky

Lze podat písemně v kanceláři školy nebo pomocí datové schránky.

 

 1. Formuláře

Ke stažení – ZŠ

Ke stažení - MŠ

 

 1. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního řádu na portálu veřejné správy

 

 1. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění

Zákon č. 563/2004 Sb., v platném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění

Zákon č. 250/2000 Sb., v platném znění

Vyhláška č. 48/2005 Sb., v platném znění

Vyhláška č. 74/2005 Sb., v platném znění

Vyhláška č. 14/2005 Sb., v platném změní

 

14.2 Vydané právní předpisy

 

 1. Úhrady za poskytování informací

 

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad 

 

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

 1. Licenční smlouvy

 

16.1 Vzory licenčních smluv

 

16.2 Výhradní licence

 

 1. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 1. Další povinně zveřejňované informace

Informace ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím