přejít na obsah

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA

Ostrčilova 10/2557, Ostrava 702 00

Foto školní budovy

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA SŠ 

Státní přijímací zkoušky 2021

Státní přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy skrze svou agenturu CERMAT. Od školního roku 2019/2020 je předpokladem každého uchazeče o studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou podstoupit didaktický test z českého jazyka a matematiky. Tato povinnost se týká všech uchazečů o čtyřleté, šestileté i osmileté studijní obory.

Testování proběhne v roce 2021 na všech studijních oborech zakončených maturitní zkouškou. Vlastní testování bude realizováno ve dvou termínech (druhý termín bude náhradní).

Termíny testů státních přijímacích zkoušek proběhnou v následujících termínech:

 • 1. termín:

  3. května 2021 - čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia

  5. května 2021 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

   

  2. termín:

  4. května 2021 - čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia

  6. května 2021 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

   

  náhradní termín (pro všechny obory vzdělávání)

  1. termín 2. června 2021

  2. termín 3. června 2021

   

  Tyto termíny se nevztahují na:

  • obory vzdělání se závěrečnou zkouškou
  • obory vzdělání s výučním listem
  • obory zkráceného studia
  • obory skupiny 82 Umění a užité umění, kde se koná talentová zkouška 2. - 15. 1. § 62 odst. 3 školského zákona
  • obory vzdělávání konzervatoří, kde se koná talentová zkouška 15. - 31. 1. § 88 odst 2 školského zákona

Testování proběhne metodou tužka – papír; žáci budou mít k dispozici zadání i záznamový arch v listinné podobě.