přejít na obsah

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA

Ostrčilova 10/2557, Ostrava 702 00

Foto školní budovy

AKTUALITY družiny

PREZENTACE družiny

Foto prezentace družiny

Školní družina slouží jako relaxace po ukončení vyučování.

Činnost ve všech oblastech je dobrovolná, děti mají vždy možnost vlastního výběru, jak trávit volný čas. U volnočasových a jiných aktivit je u dětí důležitá snaha a činnost sama, ne výsledek. Děti se mohou aktivně podílet na plánování, přípravě, realizaci a hodnocení všech zájmových činností. Mají prostor k realizaci vlastních nápadů a být tak úspěšné.

Děti nechodí do školní družiny jen jako do úschovny, ale čeká je zde program s všestranným využitím všeho dostupného vybavení. 

AKCE družiny

KALENDÁŘ AKCÍ