přejít na obsah

Stravování dětí

Školní jídelna zajišťuje stravování žáků ZŠ, dětí MŠ J. Lady, studentů, pracovníků školských zařízení a cizích strávníků.

BEZHOTOVOSTNÍ ÚHRADA

trvalým příkazem k úhradě na účet č. 1649299339/0800
Pro zřízení bezhotovostní úhrady je nutné si v kanceláři školní jídelny vyzvednout formulář a strávníkovi bude přidělen variabilní symbol.

Výše úhrady trvalým příkazem: dět v MŠ J. Lady …………..       950,00 Kč

                                                          ZŠ......................       550,- Kč

Úhrada se provádí k 15. dni v každém měsíci.

HOTOVOSTNÍ ÚHRADA

Platba zálohy na stravné se hradí v kanceláři školní jídelny.

 

Úřední hodiny :                   Úterý a Čtvrtek 7,00 – 8,00 hodin

 

Děti MŠ (přesnídávka + oběd)                  3-6   let    35,- Kč

Děti MŠ (přesnídávka + oběd + svačina) 3- 6  let    45,- Kč

Děti MŠ (přesnídávka + oběd )                 7-10 let    37,- Kč

Děti MŠ (přesnídávka + oběd + svačina) 7-10 let    47,- Kč 

 

 

Děti ZŠ                                                         3-6 let     25,- Kč

                                                                     7-10 let   27,- Kč

                                                                     11-14 let  29,-Kč

                                                                     15 a více  31,-Kč 

INTERNETOVÉ ODHLÁŠENÍ A PŘIHLÁŠENÍ STRAVNÉHO

Rodiče dětí ze  si ve vyhledávači zadají: strav.nasejidelna.cz/0026/ , následně se zobrazí požadavek na zadání hesla. Hesla obdrží rodiče prostřednictvím třídního učitele, který tato hesla předá žákům. Každý žák má své heslo.

Na základě odst.9§4 vyhlášky 107/2005sb. je zákonný zástupce dítěte povinen odhlásit stravování od druhého dne nepřítomnosti dítěte v MŠ. Neučiní – li tak, bude od druhého dne nepřítomnosti dítěte v MŠ doúčtována strava za plnou cenu (finanční normativ + mzdová a provozní režie). Adresa na odhlášení stravy:  stravovani@zs-ostrcil.cz Odhlášení stravy musí být provedeno vždy v pracovní dny do 13,00 hod. Stravné na měsíc září mohou rodiče uhradit v měsíci červnu.