přejít na obsah

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA

Ostrčilova 10/2557, Ostrava 702 00

Foto školní budovy
Školská rada
při základní škole, jejíž činnost vykonává
Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace
 
(dle ust. § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, školský zákon)
 
Obecná ustanovení
 
  1. Školská rada byla zřízena na základě”Volebního řádu školských rad” základních škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz s účinností od 17. 10 2014
  2. Školská rada má 6 členů:
  • třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel.
  • třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků.
  • třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci dané školy.
III.   Ve své činnosti se řídí školská rada ust. § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, školský zákon).
  1.   Funkční období členů školské rady je tři roky.
 
Složení Školské rady
Funkční období:  12. 7. 2021 –12 . 8. 2024
Předseda školské rady: Petra Lexová (zástupce z řad pedagogů)
Členové:  Ladislav Jodlovski (zástupce z řad zřizovatele)
  Alena Pataky (zástupce z řad zřizovatele)
  Lucie Anna Tajdusová (zástupce z řad rodičů)
  Martin Vlček (zástupce z řad rodičů)
  Kateřina Zemčíková (zástupce z řad pedagogů)