přejít na obsah

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA

Ostrčilova 10/2557, Ostrava 702 00

Foto školní budovy

„Adoptuj panenku a zachráníš dítě“

p192uspioo1oso1csd1ai2ijjigc5.jpg

Každým rokem se díky očkování podaří zachránit život až 3 milionům dětí. Přesto dosud téměř stejný počet dětí umírá na nemoci, kterým lze očkováním předcházet. V zemích, kde neexistuje běžný zdravotnický systém nebo které jsou postiženy válečnou nebo přírodní katastrofou, pomáhá UNICEF ve spolupráci s jejich vládami a místními dobrovolnými spolupracovníky uskutečňovat speciální akce pomoci dětem, jako jsou např. Národní očkovací dny proti dětské obrně, které v minulém roce pomohly 550 milionům dětí ve věku do pěti let. UNICEF sehrává klíčovou roli v projektu GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization), jehož cílem je očkovat každé dítě proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám – spalničkám, záškrtu, černému kašli, tetanu, tuberkulóze a dětské obrně.

Cíl projektu PANENKA
Cílem projektu Panenka je získat finanční prostředky pro celosvětovou očkovací kampaň UNICEF, a to za použití symbolu, který znají všechny děti na světě - panenky. Pro cíle projektu byla zvolena forma textilní panenky, kterou si každý může snadno vyrobit i sám doma. Poprvé byl projekt uveden v roce 1988 v Cinisello Balsamo v Itálii pod stejným názvem (Pigotta Project) a byl velice úspěšný - celkem bylo v roce 1988 žáky škol v Itálii vyrobeno 2000 panenek a jejich "prodejem–adopcí" získáno pro podporu očkovacích programů UNICEF 27 milionů italských lir.

Hlavní myšlenka projektu
Každá panenka představuje skutečné dítě, které bude v rámci očkovací kampaně UNICEF v rozvojových zemích proočkováno proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám. Z tohoto důvodu by měly být panenky oblečeny v národních kostýmech jednotlivých zemí, které představují, a odrážet i jiné etnické a rasové zvláštnosti té které země (barva pleti, tvar očí, vlasy).

Projektu se může každý zúčastnit dvojím způsobem:
• Tvorbou panenky
• Zakoupením – „adopcí“ vytvořené panenky.

Panenky jsou prodávány za částku 600,- Kč, což je suma potřebná pro očkování proti šesti hlavním dětským chorobám. Rodina nebo jednotlivec, který panenku zakoupí, tak vlastně symbolicky „adoptuje“ dítě, které panenka představuje."Adoptivní rodiče", kteří panenku zakoupí pro své dítě, vnučku, neteř, ale i kamaráda nebo kamarádku, pošlou tvůrci panenky pohlednici UNICEF, aby věděl, kde panenka našla svůj domov. Pohlednici získají při nákupu/adopci panenky od Českého výboru pro UNICEF jako její součást.

Prezentace panenek

Panenky je možné zakoupit na webových stránkách UNICEF prostřednictvím e-adopce na www.unicef.cz.

Historie poslaných panenek

2003                10 panenek
2004                30 panenek
2005                19 panenek
2006                29 panenek
2007                30 panenek
2008                18 panenek
2009                33 panenek
2010                48 panenek
2011                17 panenek
2012                69 panenek
2013                11 panenek
2014                30 panenek