přejít na obsah

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA

Ostrčilova 10/2557, Ostrava 702 00

Foto školní budovy

Hlavní účet

1649299339/0800

  •          Stravné – variabilní symbol přiděluje vedoucí školní jídelny.
  •          Školní družina – variabilní symbol přiděluje vedoucí školní družiny.
  •          Mateřská škola – variabilní symbol přiděluje zástupce pro MŠ.

Účet cizích prostředků

7034-1649299339/0800

  •          Školy v přírodě
  •          Lyžařské kurzy,
  •          Ozdravné kurzy
  •          Výlety do zahraničí, apod.

– variabilní symbol přiděluje třídní učitel

Účet fondů

20036-1649299339/0800

  •          Finanční dary škole – variabilní symbol je uveden na darovací smlouvě