přejít na obsah

Přinášíme originální projekt třídy JEŽEK :-) 

V odkazu o řádek níže najdete krásné video které vás provede celým projektem :-)

https://drive.google.com/open?id=1ahtnkucJgIINwk50Wc-Xu51RPS0LCd_6 

POZOR: Pokud se video nepřehraje, je třeba vpravo nahoře kliknout na ikonu šipky směřující dolů, čímž se zahájí stahování a z počítače se již video přehraje.

 

Rozhodli jsme se s vámi podělit o prezentaci projektu, který byl s dětmi třídy Ježek realizován v měsících březnu a dubnu 2018. Obecně se projekt věnuje tématu jara a změn, které se s jarem dějí v přírodě. Pro lepší motivaci dětí a propojení jednotlivých činností a aktivit byla použita dětem známá, pohádková postava víly Amálky. Činnosti jsme zaměřili tak, aby děti mohly být aktivními účastníky, kteří objevují, pozorují a zkoumají, a to zejména přírodu v nejbližším okolí mateřské školy a tyto své zážitky pak doplňují a prohlubují činnostmi prováděnými při pobytu ve třídě.  Zařadili jsme jak tradiční výtvarné, hudebně-pohybové, literární či praktické činnosti, tak i činnosti méně tradiční. Na závěr byl projekt zhodnocen, když jsme s dětmi vzpomínali, co všechno jsme v rámci projektu zažili, vyzkoušeli, naučili se. Co se povedlo moc a co se povedlo méně. Každé dítě pak aktivitě, která ho bavila nejvíce, udělilo tzv. sluníčko. Není překvapením, že nejvíce hlasů získaly netradiční aktivity, jakými bylo malování bahnem nebo malování nohama. Na druhou stranu stojí za povšimnutí, že každá aktivita byla pro někoho ta nejlepší.