přejít na obsah

Cíl projektu:
Poznávat Ostravu, místo, kde žijeme a vyrůstáme; získat k němu citový vztah, chránit ho, vylepšovat
a pečovat o něj.

Cílevědomě jsme plánovali návštěvy míst v nejbližším okolí, činnosti a aktivity k tomu směřující.
Z veškerých akcí jsme pořizovali fotografie a děti své zážitky promítaly do výtvarných, hudebních
a dramatických činností.
Kladli jsme důraz také na to, aby si děti uvědomovaly, že vlastním přístupem, lidskou prací a pozitivním myšlením mohou přispět k ochraně a zvelebení svého města.
Úzce jsme spolupracovali s rodiči a dle možností i s veřejností.
Cíl byl naplňován v průběhu celého školního roku tak, jak nám to tato doba umožňovala.Cíl projektu:
Poznávat Ostravu, místo, kde žijeme a vyrůstáme; získat k němu citový vztah, chránit ho, vylepšovat
a pečovat o něj.

Cílevědomě jsme plánovali návštěvy míst v nejbližším okolí, činnosti a aktivity k tomu směřující.
Z veškerých akcí jsme pořizovali fotografie a děti své zážitky promítaly do výtvarných, hudebních
a dramatických činností.
Kladli jsme důraz také na to, aby si děti uvědomovaly, že vlastním přístupem, lidskou prací a pozitivním myšlením mohou přispět k ochraně a zvelebení svého města.
Úzce jsme spolupracovali s rodiči a dle možností i s veřejností.
Cíl byl naplňován v průběhu celého školního roku tak, jak nám to tato doba umožňovala.

Téma projektu jsme si zvolili na základě naší zkušenosti, že většina dětí jezdí do mateřské školy autem

a nejbližší okolí jim je neznámé.
Začali jsme na něm pracovat hned v září, kdy nás i projekt města Ostravy inspiroval a umožnil vstupy
do mnoha zajímavých míst zdarma. 

Vzbudili jsme zájem o toto téma také u rodičů, kteří s námi spolupracovali i během distanční výuky formou fotoreportáží a sdílením vlastních zážitků.
Chtěli jsme navštívit i domov důchodců, ale setkání se seniory nám z důvodu pandemie nebylo umožněno tak, jako návštěva ještě dalších lukrativních míst našeho krásného města.
Jsme rádi, že se nám cíl projektu podařil i tak naplnit a děti si do budoucna odnesou nejen vědomosti,
ale i společné zážitky z poznávání svého města. Pochopily, že jak bude jejich město v budoucnu vypadat, bude záležet také na každém z nich.