přejít na obsah

Březen – měsíc knihy

 

Po návštěvě knihovny naší ZŠ Ostrčilova, jsme se s dětmi domluvili, proč si nevytvořit svou vlastní třídní

knihovnu. Po domluvě s rodiči byla během pár dnů naše nová knihovna plná pohádkových knížek, encyklopedií, leporel, jak v českém, tak i anglickém jazyce. Aby si děti mohly půjčovat domů kamarádovy knihy, vyrobily si své čtenářské průkazy a zároveň i záložky do knížky pro své rodiče. Děti byly seznámeny s pojmy spisovatel a ilustrátor, hrály si s poztrácenými  písmeny z knížky, vyráběly si leporelo k pohádce O Řepě, kterou i posléze pohybově ztvárnily, podle klavírní předlohy skladatele Ilji Hurníka, svým kamarádům ze třídy Krtek. Během pobytů venku jsme s dětmi natrhali první jarní květiny, vylisovali a společně připravili do našeho třídního herbáře květin. Motiv jarní květiny jsme použili k seznámení

s Braillovým písmem. Děti si pomocí špendlíků vypíchaly obraz květiny a po otočení obrázků se zavřenýma očima hmatem zkoušeli „číst“ o kterou květinku se jedná. Děti poznaly, jak těžké je pro nevidomé čtení. Do tohoto projektu jsme zapojili i naše třídní maskoty Brumličku a Brumlíka. Vytvořili jsme „Putovní knihu“ a vyslali tyto dva kamarády „ na víkendové pobyty“ k dětem domů. Děti společně s rodiči vše do knihy zapsali a fotkou zdokumentovali a pak jsme si zážitky společně sdělili. 

V tomto putování budeme pokračovat do konce školního roku, možná i v roce příštím.

Rodiče jsme zapojili i před odpočíváním dětí, čtením z knížek na jejich přání.