přejít na obsah

Panímámo, slyšte chásku, přicházíme na pomlázku (tradice oslav svátků jara)

 

 Příspěvek je oslavou jara, Velikonoc a jejich tradic.

Děti se skrze „ Moranu“ rozloučily se zimou dle dávných tradic a zvyků s přihlédnutím na ekologii a ochranu přírody.

Aktivně se podílely na rozpuku jara sadbou různých semínek a pečlivou starostlivostí o ně.

Dle svých možností se zapojily do jarní výzdoby interiéru a přípravy pomůcek k následnému tvoření.

Seznámily se s velikonočními tradicemi u nás i v jiných zemích (Koreji, Francii, Vietnamu či na Ukrajině)

v rámci velikonočního tvoření s rodiči, jejich vyprávění, ukázkou velikonočních dobrot a pamlsků.

Zapojily do oslav i starší generaci (důchodce), se kterými společně zpívaly, tvořily, koledovaly a seznámily se se staršími tradicemi a pomlázkou.

V závěru si užily velikonočních soutěží a her.