přejít na obsah

Máme rádi zvířata

 

Tento projekt je součásti dlouhodobého vzdělávání v oblasti environmentální výchovy dětí. Mottem našeho TVP jsou slova H. CH. Andersena: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hlavní náplní všech prezentovaných činností projektu bylo vychovávat děti k odpovědnému vztahu k přírodě a pochopení její nenahraditelné ceny pro život nás všech. Děti pravidelně sledovaly vývoj zachráněného ježka „ Bodlinky“, získávaly vědomosti z oblasti ochrany ohrožených zvířat. Velkou část aktivit prováděly děti v přírodě. Aukcí svých malovaných obrazů získaly děti finanční prostředky, které pak předaly zástupcům Záchranné stanice v Bartošovicích. Návštěva této stanice byla závěrečných vyvrcholením našeho projektu. Všechny aktivity tohoto projektu probíhaly v úzké spolupráci s rodiči, s dětmi z ostatních tříd MŠ i dalšími institucemi.