přejít na obsah

Přinášíme originální projekt třídy KRTEK :-) 

V odkazu o řádek níže najdete krásnou prezentaci která vás provede celým projektem :-)

https://drive.google.com/open?id=1pViVuF4csOACzt0Fnxttrpot0gkmCJY1 

POZOR: Pokud se prezentace nepřehraje, je třeba vpravo nahoře kliknout na ikonu šipky směřující dolů, čímž se zahájí stahování a z počítače se již prezentace přehraje.

 

Projekt „Ostrava moje město a příroda kolem nás“ je integrovaný projekt zaměřený na seznámení dětí s širším okolím mateřské školy, na poznání zajímavých a přitom lehce dostupných míst v blízkosti centra města, a je zaměřený environmentálně. I když děti některá z těchto míst znají, nebo v rámci pobytu v MŠ s dětmi některá z uvedených míst navštěvujeme, děti zatím neměly možnost se s těmito místy seznámit blíže a „uceleně“. Proto záměrem tohoto projektu je děti blíže seznámit, rozšířit jejich poznatky nejen o konkrétních místech, ale i o městě Ostrava, probudit v nich vztah k tomuto městu a místům, ukázat jim, že Ostrava je zajímavé město, plné kouzelných míst. Snahou je také u dětí rozvíjet vztah ke zdejší, a nejen zdejší přírodě, k péči o přírodu, vést děti k uvědomění, že i městská příroda je příroda, a že je nezbytné se starat o své okolí. Cílem projektu je také nabídnout dětem integrovaný přístup, vhodné vzdělávací prostředí, pro dítě vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté, možnost projevovat se, bavit a radovat. Během realizace bude využito situačního učení, spontánního sociálního učení, prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi založených na přímých zážitcích dítěte, podporující dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcující radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti.