přejít na obsah

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA

Ostrčilova 10/2557, Ostrava 702 00

Foto školní budovy

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

 zápis do prvních ročníků bilingvních tříd proběhne 8. dubna 2021 od 8:00-16:00.

Online rezervace termínu pro zápis bude spuštěna na stránkách školy 22. 2. 2021 v 8:00.  

ODKAZ PRO ONLINE REZERVACI TERMÍNU ZÁPISU: ZDE

Rezervací času pro zápis bychom chtěli předejít dlouhému čekání v den zápisu a z toho pramenící únavě dětí. 

Než se dostavíte k zápisu, prosím, pozorně si prostudujte níže uvedené materiály:

  • Informace k zápisu do bilingvní základní školy
  • Desatero pro rodiče dětí předškolního věku
  • Odklad školní docházky – informace pro rodiče
  • Žádost o odklad povinné školní docházky

Vaše dotazy týkající se zápisu i výuky na naší škole vám rádi zodpovíme na Dni otevřených dveří, který se bude konat 24.března 2021.

O tom, zda zápis do 1. tříd i Den otevřených dveří proběhnou prezenčně nebo online formou, vás budeme v předstihu informovat na webových stránkách školy.

 

Mgr. Taťána Bahnerová

Zástupce ředitele pro bilingvní třídy

bahnerova@zs-ostrcil.cz