přejít na obsah

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA

Ostrčilova 10/2557, Ostrava 702 00

Foto školní budovy

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA SŠ

 

Státní přijímací zkoušky 2020

Státní přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy skrze svou agenturu CERMAT. Od školního roku 2019/2020 je předpokladem každého uchazeče o studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou podstoupit didaktický test z českého jazyka a matematiky. Tato povinnost se týká všech uchazečů o čtyřleté, šestileté i osmileté studijní obory.

Testování proběhne v roce 2020 na všech studijních oborech zakončených maturitní zkouškou. Vlastní testování bude realizováno ve dvou termínech (druhý termín bude náhradní).

Termíny testů státních přijímacích zkoušek proběhnou v následujících termínech:

 • 1. termín:

  14. dubna 2020 - čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia

  16. dubna 2020 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

   

  2. termín:

  15. dubna 2020 - čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia

  17. dubna 2020 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

   

  náhradní termín (pro všechny obory vzdělávání)

  1. termín 13. května 2020

  2. termín 14. května 2020

   

  Tyto termíny se nevztahují na:

  • obory vzdělání se závěrečnou zkouškou
  • obory vzdělání s výučním listem
  • obory zkráceného studia
  • obory skupiny 82 Umění a užité umění, kde se koná talentová zkouška 2. - 15. 1. § 62 odst. 3 školského zákona
  • obory vzdělávání konzervatoří, kde se koná talentová zkouška 15. - 31. 1. § 88 odst 2 školského zákona

Uchazečům a školám budou v předstihu k dispozici ilustrační testy jako jeden z předpokladů srovnatelnosti podmínek.

Testování proběhne metodou tužka – papír; žáci budou mít k dispozici zadání i záznamový arch v listinné podobě.

 

Loňská struktura státních přijímacích zkoušek, měla následující podobu:

 • Obsah testů byl v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy.
 • Testy obsahovaly (podle vyjádření CERMATu) asi 50 % uzavřených úloh (s výběrem z možností, přiřazovací, uspořádací a úlohy typu ano/ne) a asi 50 % otevřených úloh (s doplňováním odpovědi). V matematice byl hodnocen i postup řešení.
 • U obou testů je časový limit 60 minut a maximální dosažitelný počet bodů je 50.
 • Uchazeči budou své odpovědi vyplňovat do záznamového archu.