přejít na obsah

 

O nás

Ostrčilova Bilingual School je součástí Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, která zajišťuje komplexní vzdělávání dětí ve věku 3 – 15 let. Škola byla založena v roce 1960 a je situována v samotném centru třetího největšího města České republiky. Okolí školy skýtá pestrou nabídku sportovně-kulturního vyžití.

Od roku 2005 se díky povolení Ministerstva školství staly nedílnou součástí školy dvojjazyčné třídy. Prostřednictvím českého i anglického jazyka jsou děti všestranně vzdělávány. Snažíme se vytvářet podnětné prostředí pro komplexní rozvoj dětí, udržovat příjemné klima mezi žáky.

Klademe důraz na žáky, aby měli výborné komunikační schopnosti v obou jazycích.

V angličtině dosahují:

 • Konec 5. ročníku - úroveň A2 – B1 podle evropského referenčního rámce, cambridgeská zkouška KET.
 • Konec 9. ročníku - úroveň B2 podle evropského referenčního rámce, cambridgeská zkouška FCE.

Ve výuce jsou používány české i anglické studijní materiály a pomůcky. Dvakrát ročně děti obdrží české vysvědčení a na konci školního roku i  anglické hodnocení, které blíže specifikuje dosažené schopnosti žáka v anglickém jazyce, v jeho osobním rozvoji a pracovních návycích.

 

Zázemí bilingvních tříd:

 • Třídy jsou velmi dobře vybaveny.
 • K dispozici jsou česko-anglická knihovna, počítačová učebna a nově vybavená hudebna.
 • Jídelna s nabídkou dvou obědů i zdravých svačinek, bufet, hřiště a tělocvična.
 • Na bilingvní ZŠ je na 1. stupni maximální počet žáků stanoven na 24 žáků ve třídě, na 2. stupni maximální počet 26.
 • V 1. třídě se děti učí český jazyk metodou Sfumato.
 • Na 1. stupni je anglický jazyk vyučován podle učebnic Jolly Phonics, Jolly Grammar (www.jollylearning.co.uk), YLE a KET for Schools.
 • Na 2. stupni je anglický jazyk vyučován podle učebnic PET, FCE for Schools.
 • Součástí programu výuky jsou rodilí mluvčí, asistovaný program na podporu čtenářské gramotnosti (individuální čtení žáků, jak v českém, tak anglickém jazyce) a možnost asistence ve výuce.
 • Od 6. ročníku druhý volitelný cizí jazyk.
 • Součástí jsou 2-3 povinné kroužky na 1. stupni ZŠ (Study Corner, YLE Cambridge Exams, Science, Extra English).
 • Součástí jsou 2-3 povinné kroužky na 2. stupni ZŠ (Science, Extra English, Maths).
 • English Science je na 1. stupni vyučována dle NewStar Science.
 • Dvakrát ročně nabízíme na 1. stupni volitelné kroužky, které jsou službou navíc.

 

Rodiče naší školu podporují prostřednictvím finančních darů, bez kterých by bilingvní výuka nemohla být kvalitně uskutečněna. Výuka bilingvních tříd je také každoročně finančně podporována statutárním městem Ostrava.

Za tyto finanční dary jsou žákům poskytovány například tyto služby, které jsou nedílnou součástí podmínek bilingvního vzdělávání:

 • Rodilí mluvčí ve výuce a příplatky kvalifikovaným vyučujícím s jazykovou zkouškou
 • Učební pomůcky (anglické učebnice, anglické pracovní sešity, české pracovní sešity, aj.)
 • Výtvarné a kancelářské potřeby nad rámec běžné výuky 
 • Asistovaný program na podporu čtenářské gramotnosti v AJ
 • Asistovaná výuka ČJ pro cizince, pro české žáky individuální české čtení na podporu čtenářské gramotnosti
 • Financování odpoledních kroužků a aktivit mimo vyučování v rámci odpolední družiny a odpolední herny
 • Vstupy do kin, divadel, na přednášky a výstavy
 • Financování materiálů do výuky, na workshopy a projektové dny
 • Technické a materiální vybavení prostředí sloužícího k výchovně vzdělávacímu procesu
 • Modernizace tříd a společných prostor podporujících kvalitu bilingvní výuky
 • Jazykové kurzy a jiné nadstandardní školení pro pedagogy podílející se na bilingvní výuce žáků
  Školní kalendář   Akce školy   Organizace šk.roku   Zpravodaje   E-omluvenka   Jídelníček

Zvonění

hodinačas
1. hodina 8:00 - 8:45
2. hodina 8:55 - 9:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:40 - 14:25
   
8.-9. hodina 14:20 - 15:50
Ostrava logo BAKALÁŘI