přejít na obsah

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ CIZINCŮ

 

  • nově příchozí žáci s odlišným jazykem než českým jsou povinni akademicky zvládat učivo jak v českém, tak v anglickém jazyce
  • přestup je možný jen za předpokladu volné kapacity v daném ročníku
  • přestup je možný po splnění přestupního testu, který se skládá z ústního pohovoru se žákem a krátké písemné části či jednodenním až dvoudenním pobytem ve třídě

 

POŽADOVANÉ DOKUMENTY:

  • kopie karty zdravotní pojišťovny dítěte
  • kopie pasu a dlouhodobého víza dítěte
  • kopie pasu a dlouhodobého víza obou rodičů
  • doklad o povolení k pobytu v ČR dítěte a rodiče
  • kopie posledního vysvědčení s notářsky ověřeným překladem (nevztahuje se pro občany Slovenské republiky)

 

Podrobnější informace a možné dotazy řešte přímo se zástupkyní ředitele pro bilingvní třídy Mgr. Kateřinou Švejdovou, M.A.

(svejdova@zs-ostrcil.cz nebo na tel.: +420 734 311 502).

  Školní kalendář   Akce školy   Organizace šk.roku   Zpravodaje   E-omluvenka   Jídelníček

Zvonění

hodinačas
1. hodina 8:00 - 8:45
2. hodina 8:55 - 9:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:40 - 14:25
   
8.-9. hodina 14:20 - 15:50
Ostrava logo BAKALÁŘI