přejít na obsah

Třída 3.E

Třídní učitel:  Mgr. Alice Štoudková          E-mail:  stoudkova@zs-ostrcil.cz  

Vyučuje:  1. stupeň

 

O třídě:  

Hocus Pocus, everybody focus! Magic Kids are coming! Join our magic classes and have fun with us! We are a class of 23 Muggle-born witches and wizards each with exceptional character and temperament. We love playing in our lessons - every single thing we learn at school is the ingredients for our magic potions that will help us to grow into fully trained wizards:-)

 

Hokus pokus, pozor všichni! Magic Kids přicházejí! Přidejte se k nám na naše magické hodiny a užijte si je s námi! Jsme třída 23 "mudlovských" čarodějů a čarodějnic a každý z nás je jedinečný! Velmi rádi si v hodinách hrajeme - a vše, co se tak naučíme je přísada do našeho čarodědjného lektvaru, který nám pomůže, abychom vyrostli v opravdové kouzelníky:-)  

 

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Po

 

Český jazyk

Český jazyk

Matematika

 

English

TV

 

 

 

Út

 

Matematika

Český jazyk

Prvouka

 

Český jazyk

Study Corner

 

 

 

St

 

Matematika

Český jazyk

HV

 

English

Český jazyk

 

 

 

Čt

 

Český jazyk

TV

Matematika

 

Prvouka

Starters

 

 

 

 

VV

ČSP

English

 

Český jazyk

 

 

 

 

 

Fotogalerie


 Image result for moap