přejít na obsah

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA

Ostrčilova 10/2557, Ostrava 702 00

Foto školní budovy

Ostrčilka má talent 2023

Celoroční projekt “Ostrčilka má talent”

 

Tak jako každý rok nás i letos provází celoroční projekt, tentokrát s názvem “Ostrčilka má talent”. Naděje, inspirace a objevování vlastního potenciálu - to jsou klíčová slova, která budou charakterizovat letošní školní rok.  Zároveň propojení žáků 1. i 2. stupně, tříd českých i bilingvních.

Škola není jen místem, kde se získávají znalosti a dovednosti z učebnic, je také místem, kde děti mohou objevovat a rozvíjet svůj talent. Víme, že v každém z nás určitý talent dřímá, a proto chceme dětem představit oblasti, ve kterých ho mohou objevit, věnovat se mu, či se v něm dále zdokonalovat.

V průběhu celého školního roku nás čekají čtyři větší projektová témata (Hudba a tanec, Zpěv a recitace, Přírodní vědy a Sport), která budou podpořena dalšími menšími aktivitami. 

Samozřejmě se můžete těšit i na dvě velká setkání propojující celou naši školní komunitu - na vánoční jarmark a závěrečný festival. 

Žáci budou v jednotlivých oblastech prezentovat své dovednosti, kterých už dosáhli v oborech, jimž se věnují. Budou uspořádány přehlídky, prezentace a projektové dny, které  nám umožní objevit nové talenty. Těm můžeme dále individuálně nabídnout cestu, jak se rozvíjet. 

Cílem projektu je vytvořit prostředí, ve kterém budou žáci motivovaní k tomu, aby prozkoumali svůj potenciál. Zároveň je to možnost pro nás, učitele, abychom lépe poznali své žáky a jejich zájmy, vyzdvihli úspěchy, kterých žáci dosahují mimo školní prostředí nebo např. přispěli k posílení jejich sebevědomí. Těšíme se, že budeme mít příležitost děti poznat v jiném světle, než jak je běžně vidíme ve školních lavicích. 

Věříme, že díky celoročního projektu “Ostrčilka má talent” bude školní rok 2023 - 2024 dobrodružstvím, povzbuzením a inspirací nejen pro naše žáky.