přejít na obsah

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA

Ostrčilova 10/2557, Ostrava 702 00

Foto školní budovy

Mikulášské zpívání seniorům

Po dvouleté pauze mohli naši žáci opět zpříjemnit předvánoční atmosféru klientům Domova sociálních služeb v Ostravě Radvanicích. A nutno podotknout, že se jim to povedlo.

 

Mikuláš, čert a anděl za doprovodu vánočních koled vykouzlili nejeden úsměv ve tvářích seniorů.

 

Nezbývá než poděkovat žákům pátého a sedmého ročníku , kteří se na akci podíleli.

 

                                                                       Radmila Hiklová a Jakub Mezírka