přejít na obsah

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA

Ostrčilova 10/2557, Ostrava 702 00

Foto školní budovy

PÉBÉČKO NA OSTRČILCE 2022

V minulém týdnu Ostrčilka zdárně zakončila první ročník školního participativního rozpočtu Pébéčko. Žáci si v něm mohli vyzkoušet, jaký je průběh navrhování a realizace projektů a být také přímými a aktivními účastníky tohoto dění.

Do projektu, z něhož díky dotaci zřizovatele mohla škola čerpat 40 000 Kč na zlepšení školního prostředí či jejího klimatu, podávali své návrhy žáci druhého stupně. Ti jich odevzdali napříč všemi ročníky celkem čtrnáct. Část z nich nemohla být realizována z důvodu technického řešení, prostorové nedostatečnosti či finanční náročnosti, některé se rozhodlo vedení školy realizovat z vlastních finančních prostředků a čtyři projekty byly vedením schváleny do další fáze – kampaně, ve které navrhovatelé své projekty představovali a snažili se pro ně získat podporu mezi spolužáky. V závěrečném hlasování pak žáci vybrali dva vítězné návrhy letošního ročníku, kterými se stali KOLÁRNA A PROSTOR NA SKATY A KOLOBĚŽKY a STOLNÍ FOTBALY NA 2. A 3. PODLAŽÍ. Stolní fotbaly byly realizovány plně z prostředků participativního rozpočtu a již slouží žákům. Kolárna, na které se škola finančně podílela cca 20% celkové částky, bude žákům předána do užívání po nutných dokončovacích úpravách.

Děkujeme @moap.ostrava za možnost zapojit se do Pébéčka a těšíme se na další ročník!

 

Jakub Mezírka