přejít na obsah

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

10. května 2024


Seznam registračních čísel přijatých dětí do mateřské školy pro školní rok 2024/2025

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu žadatelů pod přiděleným číslem s výsledkem řízení u každého žadatele. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě a na webových stránkách školy, a to na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání za oznámená (§ 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů).