přejít na obsah

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA

Ostrčilova 10/2557, Ostrava 702 00

Foto školní budovy

AKTUALITY školy

PREZENTACE školy


Naši žáci mají kromě kmenových tříd k dispozici samostatné odborné pracovny fyziky, chemie, výtvarné výchovy, hudební výchovy, 2 počítačové učebny, dílny, školní kuchyňku. Pro sportovní aktivity slouží žákům dvě tělocvičny a nově zrekonstruovaný sportovní areál s basketbalovým hřištěm, beach volejbalovým hřištěm, běžeckou dráhou a víceúčelovým hřištěm.
Výuka v základní škole probíhá podle školního vzdělávacího programu „… více než jen škola“. Poskytuje vzdělání dětem od 3 do 15 let. Součástí školy jsou mateřská škola, základní škola, školní družina a školní jídelna.Naše škola se nachází v centru Ostravy.
Jsme školou, která se profiluje nejen v oblasti jazykové – anglický jazyk se děti učí od 1. třídy, na 2. stupni si žáci mohou vybrat ze tří světových jazyků, a to španělštiny, francouzštiny a němčiny, ale také v oblasti přírodovědné a technické. V rámci výuky jsou realizovány projektové dny zaměřené např. na řešení ekologických problémů, zkoumání aktuálních témat z přírodovědných i technických oborů, poznávání reálií cizích zemí aj. 

Již několik let na škole působí školní psycholog, speciální pedagog a školní asistent, kteří jsou součástí školského poradenského pracoviště.

AKCE školy

KALENDÁŘ AKCÍ