přejít na obsah

Změna výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2024/2025

9. dubna 2024


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy reagovalo metodickým materiálem na novelu § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "školský zákon"), s účinností od 1.1.2024. Na základě této novely stanovuje nově výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí její zřizovatel.

Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz rozhodla dne 8.4.2024 svým usnesením č. 1469/RMOb2226/32/24 stanovit měsíční výši úplaty za poskytování předškolního vzdělávání v mateřských školách zřízených městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz pro školní rok 2024/2025 ve výši 1000 Kč.