přejít na obsah

Výsledky zápisu do 1. tříd na školní rok 2021 – 2022 (běžné třídy)

26. dubna 2021Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou školy Mgr. Lenkou Lednickou, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení, § 46, § 165 ods.2 písmene e) a § 183 ods.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí ke školnímu vzdělávání vyhovuji žádostem o přijetí ke školnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022 uchazečům s tímto registračním číslem:

  

Číslo

Rozhodnutí o přijetí

2

přijat/a

4

přijat/a

7

přijat/a

11

přijat/a

12

přijat/a

14

přijat/a

17

přijat/a

19

přijat/a

20

přijat/a

21

přijat/a

24

přijat/a

25

přijat/a

28

přijat/a

30

přijat/a

33

přijat/a

36

přijat/a

37

přijat/a

40

přijat/a

41

přijat/a

42

přijat/a

44

přijat/a

45

přijat/a

47

přijat/a

51

přijat/a

53

přijat/a

54

přijat/a

56

přijat/a

57

přijat/a

58

přijat/a

59

přijat/a

60

přijat/a

62

přijat/a

63

přijat/a

64

přijat/a

65

přijat/a

67

přijat/a

68

přijat/a

70

přijat/a

72

přijat/a

73

přijat/a

74

přijat/a

81

přijat/a

84

přijat/a

85

přijat/a

117

přijat/a

121

přijat/a

123

přijat/a

127

přijat/a

211

přijat/a

217

přijat/a

219

přijat/a

220

přijat/a

226

přijat/a

313

přijat/a

315

přijat/a

417

přijat/a

424

přijat/a

514

přijat/a

 

V případě, že Vaše dítě z jakéhokoliv důvodu na naši školu nenastoupí, prosím, abyste nás bezodkladně informovali na adrese

mrozinska@zs-ostrcil.cz . Na tutéž adresu se obracejte i s případnými dotazy.

Zveme vás na online besedu s naší speciální pedagožkou a školní psycholožkou, na které se dozvíte, jak nejlépe připravit děti na bezproblémový vstup do 1. třídy, Pozvánku s odkazem k připojení najdete na našich webových stránkách v sekci aktualit.

Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat 15. 6. 2020 v 16.00 hod. v budově školní jídelny nebo online (sledujte prosím stránky školy). Informace z třídní schůzky budou vyvěšeny také na webových stránkách školy.

 

V Ostravě, 26. dubna 2021                                                                                                         Mgr. Lenka Lednická        

                                                                                                                                                   ředitelka školy                                                         

KONTAKTY

Základní škola a mateřská škola Ostrava
Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Ostrčilova 10/2557
Ostrava 702 00

: 61989037
DIČ: CZ61989037

Tel.: +420 596 113 411
E-mail: skola@zs-ostrcil.cz