přejít na obsah

Výsledky zápisu do 1. bilingvních tříd 2021/2022

22. dubna 2021Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou školy Mgr. Lenkou Lednickou, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení, § 46, § 165 ods.2 písmene e) a § 183 ods.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí ke školnímu vzdělávání vyhovuji žádostem o přijetí ke školnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022 uchazečům s tímto registračním číslem:

Pro školní rok 2021/2022 přijati do 1. bilingvních tříd:

111, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 122, 124, 126, 212, 213, 214, 215, 218, 221, 222, 224, 225, 314, 316, 319, 321, 323, 324, 327, 412, 413, 414, 415, 418, 419, 420, 421, 423, 427, 511, 512, 513

Náhradníci k přijetí do 1. bilingvních tříd:

112, 117, 123, 211, 219, 220, 320

Přijati do běžné 1. třídy:

117, 121, 123, 127, 211, 217, 219, 220, 226, 313, 315, 417, 424, 514

Žádost o odklad (přerušení správního řízení):

326, 425

Děkujeme dětem i zákonným zástupcům za součinnost během nestandardního zápisu a za respektování seznamu přijatých žáků na základě zveřejněných kritérií.

V případě, že na naši školu nechcete své dítě z jakéhokoliv důvodu umístit – zvažujete odklad, jste přijati na jinou školu, budete se stěhovat atd. – prosím, abyste bezodkladně o této skutečnosti informovali Mgr. Taťánu Bahnerovou, zástupce ředitele pro bilingvní třídy. (bahnerova@zs-ostrcil.cz).

 

 

V Ostravě 22. 4. 2021                                             Mgr. Lenka Lednická

KONTAKTY

Základní škola a mateřská škola Ostrava
Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Ostrčilova 10/2557
Ostrava 702 00

: 61989037
DIČ: CZ61989037

Tel.: +420 596 113 411
E-mail: skola@zs-ostrcil.cz