úřední e-deska

menu

úvodní stránka
současnost školy
součásti školy
kontakty
čísla účtů
organizace školního roku 2014/2015
žákovská rada
školská rada
dotace a projekty
ozdravné pobyty
zápis do 1. ročníku
dokumenty
ŠVP
prevence rizikových forem chování
Přijímací řízení na SŠ
fotogalerie
úspěchy našich žáků
e-omluvenka
registr oznámení
odhlášení stravy
napište nám
ceny pronájmů/
doplňková činnost
autor stránek

mapa školy

2008/2009
2005/2006

Základní certifikát společnosti Scio

adopce na dálku


 

 

Organizace školního roku


Organizace školního roku 2014/2015

Termíny třídních schůzek
03. 09. 2014 třídní schůzky s rodiči dětí 1. ročníků - 16:00 hod. + volba do Školské rady
09. 09. 2014 třídní schůzky – 2. – 9. ročník – 16:00 hod. + volba do Školské rady
11. 11. 2014 konzultace – 1. – 9. ročník – 16:00–17:30 hod.
13. 01. 2015 konzultace – 1. – 9. ročník – 16:00–17:30 hod.
14. 04. 2015 konzultace – 1. – 9. ročník – 16:00–17:30 hod.

Termíny pedagogických rad
11. 11. 2014 1. pedagogická rada – 14:15 hod.
20. 01. 2015 2. pedagogická rada – 14:15 hod.
14. 04. 2015 3. pedagogická rada – 14:15 hod.
18. 06. 2015 4. pedagogická rada – 14:15 hod. (čtvrtek)

Informační den pro rodiče budoucích prvňáčků s vedením školy k zápisu do 1. tříd
Den otevřených dveří s možností nahlédnutí do výuky (8:00-11:40)
13. 1.2015 8:00 – 16:00 hod.

Zápis do 1. tříd
15. 01. 2015 8:00 – 17:00 běžné třídy
16. 01. 2015 8:00 – 16:00 bilingvní třída

Profesní orientace žáků
13. 01. 2015 16:00 hod. – schůzka s rodiči žáků 9. ročníků k přijímacímu řízení na SŠ
16:30 hod. – schůzka s rodiči žáků 5. a 7. ročníků k přijímacímu řízení na SŠ

Termíny prázdnin
27. 10. – 29. 10. 20134 podzimní prázdniny
22. 12.2014 – 02. 01. 2015 vánoční prázdniny
30. 01. 2015 pololetní prázdniny
16. 02. – 22. 02. 2015 jarní prázdniny
02. 04. – 03. 04. 2015 velikonoční prázdniny
01. 07. – 31. 08. 2015 hlavní prázdniny

 

kde nás najdete

Modernizace výuky ZŠ Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

projekty EU

e-Twinning

výtvarná tvorba

nové fotografie

Naši prvňáčci

Pomáháme zvířátkům

Sport jako cesta
ke zdraví

Pojďme si spolu vyzkoušet atletiku v MŠ

English Nightingale

Den Země

Den země - 7. B

Easter Egg Rolling

Velikonoční dílna v DSS Radvanice

Výroba krmítek

Divadlo loutek

Vodící pejsek Pedro

Ekoolympiáda

Malý chemik