úřední e-deska

menu

úvodní stránka
současnost školy
součásti školy
kontakty
čísla účtů
organizace školního roku 2014/2015
žákovská rada
školská rada
dotace a projekty
ozdravné pobyty
zápis do 1. ročníku
dokumenty
ŠVP
prevence rizikových forem chování
Přijímací řízení na SŠ
fotogalerie
úspěchy našich žáků
e-omluvenka
registr oznámení
odhlášení stravy
napište nám
ceny pronájmů/
doplňková činnost
autor stránek

mapa školy

2008/2009
2005/2006

Základní certifikát společnosti Scio

adopce na dálku


 

 

fotogalerie - 2013/2014


Výroba krmítek

V rámci předmětu „Člověk a svět práce“ vyráběli žáci ptačí krmítka, která budou instalována na stromy v okolí školy, popřípadě v nedalekém parku.
Na začátku školního roku jsme díky výzvě na webu školy získali odřezky dřeva, které se do posledního kousku spotřebovaly právě na výrobu zmiňovaných krmítek.
Děkujeme tedy všem, kteří dřevo poskytli a dále taky chlapcům 8. ročníků, kteří se pod vedením pana učitele Švuba podíleli na samotné výrobě.
 

kde nás najdete

Modernizace výuky ZŠ Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

projekty EU

e-Twinning

výtvarná tvorba

nové fotografie

Naši prvňáčci

Pomáháme zvířátkům

Sport jako cesta
ke zdraví

Pojďme si spolu vyzkoušet atletiku v MŠ

English Nightingale

Den Země

Den země - 7. B

Easter Egg Rolling

Velikonoční dílna v DSS Radvanice

Výroba krmítek

Divadlo loutek

Vodící pejsek Pedro

Ekoolympiáda

Malý chemik