úřední e-deska

menu

úvodní stránka
současnost školy
součásti školy
kontakty
čísla účtů
organizace školního roku 2014/2015
žákovská rada
školská rada
dotace a projekty
ozdravné pobyty
zápis do 1. ročníku
dokumenty
ŠVP
prevence rizikových forem chování
Přijímací řízení na SŠ
fotogalerie
úspěchy našich žáků
e-omluvenka
registr oznámení
odhlášení stravy
napište nám
ceny pronájmů/
doplňková činnost
autor stránek

mapa školy

2008/2009
2005/2006

Základní certifikát společnosti Scio

adopce na dálku


 

 

fotogalerie - 2013/2014


Ekoolympiáda

Dne 5.2.2014 se na naší škole uskutečnilo celodenní školní kolo tzv. EKOOLYMPIÁDY, kterou pořádáme v rámci EVVO. Žáci si díky tomu uvědomí a více nastudují ekologické problémy a katastrofy, seznámí se s ohroženými druhy zvířat a jsou schopni prezentovat a obhajovat práci před svými spolužáky a učiteli…
Ekoolympiády se účastnili žáci druhého stupně a to skupiny žáků ze tříd 7.C, 8.A, 8.B a 8.C.
Žáci dostali několik úkolů, se kterými se museli během 14ti dnů poprat.
1. Vytvořit prezentaci na zvolené ekologické téma. 
2. Vytvořit tzv. mandelu z PET víček.
3. Napsat slohový útvar na zvolené téma.
4. Na místě pak také prošli poznávacím testem zvířat a rostlin.
5. Vytvoření receptu zdravé výživy (obhájení a ochutnávka na místě).
Byl to velký boj a nelehké bodování kolikrát vyrovnaných prací.
Nakonec těsně zvítězil tým z 8.A složený z těchto dívek: K.Kriebelová, V. Sikorová, V. Malaiová, N. Hefková a N. Trenčinová.
Na druhém místě se umístil tým smíšený (8.B a 8.C) z těchto dívek: V. Stoimenovová, K. Kurniková, M. Gilgová, N.Lipinová a T. Žurková.
A konečně na třetím místě se umístil tým z 8.C, který byl pouze o třech členech: S. Miženková, O. Stelmach a S. Kočica.
7.C skončila sice na posledním místě, ale jejich výkon byl překvapující! Bojovali ve složení: A. Pačan, H. Řeháková, V. Klímová, V. Tallová a N.Balášová.

Všem zúčasněným děkujeme za dobře odvedenou práci a těšíme se na další spolupráci v dalších ročnících!!!
 

kde nás najdete

Modernizace výuky ZŠ Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

projekty EU

e-Twinning

výtvarná tvorba

nové fotografie

Naši prvňáčci

Pomáháme zvířátkům

Sport jako cesta
ke zdraví

Pojďme si spolu vyzkoušet atletiku v MŠ

English Nightingale

Den Země

Den země - 7. B

Easter Egg Rolling

Velikonoční dílna v DSS Radvanice

Výroba krmítek

Divadlo loutek

Vodící pejsek Pedro

Ekoolympiáda

Malý chemik