přejít na obsah

Opatření školy pro období od 30. 11. 2020

.


                                                             

Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10/2557, příspěvková organizace, 702 00​ Ostrava 

V Ostravě dne 27. 11. 2020

Opatření ředitelky školy 

Č.j.: 5/2020

 

V souladu s ustanovením § 2 odst. 2 a § 7 odst. 1 Zákon č. 258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví a v návaznosti na Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. listopadu 2020 vydané MŠMT.

Na provoz školy se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, Metodika pro vzdělávání distančním způsobem a opatření PES v​ oblasti školství.

 

Tímto opatřením se ruší účinnost opatření č.j. 1/2020 ze dne 2. 10. 2020, opatření č.j. 2/2020 ze dne 9. 10. 2020, opatření č.j. 3/2020 ze dne 13. 10. 2020 a opatření č.j. 4/2020 ze dne 13. 11. 2020.

 

Průběh opatření:

 1. Pro mateřské školy se stávající režim nemění, je zachován jako doposud.
 2. K 30. 11. 2020 se povoluje prezenční výuka 1. stupně a žáků 9. ročníků.
 3. K 30. 11. 2020 se zahajuje rotační výuka na druhém stupni dle tohoto harmonogramu:

 

Třídy

Data pro prezenční výuku ve škole

Data pro distanční výuku 

6.A, 6.B, 6.E, 7.E

30. 11. 2020 - 4. 12. 2020

14. 12. 2020 - 16. 12. 2020

7. 12. 2020 - 11. 12. 2020

17. 12. 2020 - 22. 12. 2020

7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 8.E

7. 12. 2020 - 11. 12. 2020

17. 12. 2020 - 21. 12. 2020

30. 11. 2020 - 4. 12. 2020

14. 12. 2020 - 16. 12. 2020

22. 12. 2020

 

 

 1. Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 2. Žáci mají rezervní roušku uschovánu ve svém batohu v igelitovém sáčku a mění si ji dle pokynů vyučujících.
 3. Výuka ve škole pro všechny ročníky je homogenní, dělení je povoleno v rámci jedné třídy.
 4. Organizace příchodu do školy:
  1. běžné třídy a žáci druhého stupně- hlavní vchod 7:40 - 7:55, povinná dezinfekce rukou
  2. bilingvní třídy 1. stupně - zadní vchod (hřiště) 7:40 - 7:55, povinná dezinfekce rukou
 5. Je stále zakázána přítomnost cizích osob (včetně zákonných zástupců) v budově školy.
 6. Stále trvá zákaz zpěvu a sportovních činností při vzdělávání.
 7. K vyzvedávání dětí z družiny slouží čipový systém BellHop.                  
 1. Družina (ranní i odpolední) funguje v souladu se všemi doporučeními a není nijak omezena.
 2. Odchody ze školy budou jednotné hlavním vchodem.
 3. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce za dodržování všech pravidel.
 4. Žáci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

 

Mgr. Lenka Lednická

ředitelka školy