přejít na obsah

 

 

ZPRAVODAJ č.2

 

Vážení rodiče!                                                                                   24. září 2020

          Zdravím vás jménem celého bilingvního kolektivu. První měsíc školy je skoro za námi a my jsme rádi, že jsme se zatím mohli téměř všichni učit ve škole. Zdravíme jednu z našich tříd, která vzhledem k nařízené karanténě mohla otestovat, že na distanční výuku jsme připraveni, a to i díky ochotě a spolupráci rodičů.

           Jsme pyšní především na naše prvňáčky, kteří pomalu přivykli školnímu režimu, dělají velké pokroky a statečně dodržují všechna potřebná hygienická opatření, stejně jako jejich starší spolužáci. Snažíme se i na současné situaci, plné měnících se bezpečnostních opatření, hledat něco pozitivního. A vidíme, že děti učí samostatnosti a zodpovědnosti.

            Děkujeme vám za vaši součinnost a dodržování pravidel, což není vždy lehké, ale i my se musíme chovat zodpovědně a nařízení naplňovat. Aktuální informace jsou pravidelně umísťovány na webové stránky školy a rovněž vám je přeposíláme prostřednictvím třídních učitelů.

Celoroční projekt:

            Byli bychom rádi, kdyby školní rok mohl probíhat pokud možno standardně a tak, jako každý rok, jsme se rozhodli i ten letošní dětem zpříjemnit celoročním projektem. Nese název „Ostrčilku čtení baví“.

            Zaměříme se v něm na rozvoj čtenářské gramotnosti, ale velmi důležitý je pro nás především prožitek a radost ze čtení. Chceme číst společně s rodiči, učiteli, v tandemu se spolužákem a rádi bychom také ukázali kamarádům ve školce, co už umíme. Nápadů máme spoustu, ale vše se odvíjí od hygienických pravidel, která nás tímto školním rokem provázejí.  Rádi bychom uskutečnili návštěvy knihoven, besedy s umělci, divadelní představení, četli seniorům apod.

            Projekt jsme už vlastně odstartovali. Děkujeme za spoustu krásných „bookselfie“, fotek, které zdobí chodby naší školy a děti si tak navzájem své oblíbené knihy doporučují. Na konci měsíce vylosujeme několik vítězů, kteří samozřejmě obdrží ...knižní cenu.

Celoroční projekt plánujeme zakončit vydáním Almanachu plného ilustrací a dětských textů.

V průběhu roku nás čekají 4 projektová témata, kterým se budeme ve škole v rámci projektu věnovat:

  1. pohádka, fantasy – začátek listopadu
  2. poezie
  3. literatura s dětským hrdinou
  4. naučná literatura

Informace pro následující měsíc:

 

  • 10. z důvodu voleb konaných v prostorách školy bude vyučování na 1. stupni v bilingvních třídách ukončeno v 11:20 a odpolední družina nebude v provozu, abychom zajistili maximální bezpečnost žáků v době voleb. Děti dostanou obědové balíčky a v 11:20 je paní vychovatelky odvedou před školu.

5.-6. ročníky končí ve 12.00 a následně půjdou pro obědové balíčky

7.-9. ročníky končí ve 12.30 a následně půjdou pro obědové balíčky

  • Losování výherců „bookselfie“ proběhne začátkem měsíce října
  • 10. Halloween – v rámci vyučování dětem přiblížíme tento svátek.

O podrobnostech vás budou informovat třídní učitelé.

            Děkujeme vám za spolupráci a zaplacení bilingvních darů v termínu. Od října bude probíhat kontrola již uskutečněných plateb dle data splatnosti, které jste uvedli ve smlouvě. V případě nejasností vás budeme kontaktovat.

            Přejeme vám krásný začátek podzimu a hodně zdraví!

 

 Za celý bilingvní tým

Mgr. Táňa Bahnerová

zástupkyně ředitele pro

      bilingvní třídy

  Školní kalendář   Akce školy   Organizace šk.roku   Zpravodaje   E-omluvenka   Jídelníček

Zvonění

hodinačas
1. hodina 8:00 - 8:45
2. hodina 8:55 - 9:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:40 - 14:25
   
8.-9. hodina 14:20 - 15:50
Ostrava logo BAKALÁŘI